Künye

www.gazikent27.com

İmtiyaz Sahibi ve Kurucusu

Turgut Bozgeyik

Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

Turgut Bozgeyik

Grafik tasarım

Selma Bozgeyik

Hukuk Danışmanı

H. Deniz Kurtoğlu

Mahmut Öztürk

Halkla İlişkiler ve Reklam

Yusuf Çetin

Sayfa Sekreteri

Levent Aysel

Muhabir

Ufuk Dağlı

Mehmet Şeker