‘’Stratejik Tasarım ve Yönetimi’’ Eğitimi

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın birlikte hazırladığı Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimi 24 Nisan’da başlıyor.

‘’Stratejik Tasarım ve Yönetimi’’ Eğitimi

 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın birlikte hazırladığı Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimi 24 Nisan’da başlıyor. 9 hafta boyunca sürecek eğitim, Nisan – Haziran ayları arasında haftasonları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimin amacı tasarımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasılu ygulandığı ve tasarım katma değerinin iş yönetimi ve dünyasındaki görünürlüğü konusunda bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir. Eğitimin diğer bir amacı da kurum kültüründe farklı seviye ve konularda tasarım odaklı düşünceyi kullanabilecek donanımı sağlamaktır.

Ayrıca, inovasyon, stratejigibiçokboyutlukonu ve süreçleriçindeyeralabilecek, multidisiplineryaklaşımlaçalışacak, güncelproblemlerinçözümlerinisorgulayan, kritikdüşünebilmekabiliyetinesahip, işbirliği ve süreçyönetiminiüstlenebilecekprofesyonelleriçingereklibakışaçısı ve yetkinliklerinbirarayagetirilmesihedeflenmiştir. 

Mikro Design MBA programıözelliklerinesahipolanStratejik Tasarım ve Yönetimieğitiminekatılacakkişiler 9 haftaboyunca İstanbul TeknikÜniversitesiEndüstriÜrünleriTasarımı ve İşletmeYüksekLisansprogramınınbazıöneçıkandersleriilebirlikte, işdünyasındanöneçıkankişilerintecrübeyedayananuzmanlıklarını içerenderslere de katılacaklar.

Programakatılmakoşulu Mimarlık, Sanat ve Tasarım, GüzelSanatlarFakültelerinintasarımileilgilibölümlerininlisansmezunuolmaktır. %70 devamkoşulunusağlayan ve program sonundaprojeteslimiyapıpbaşarılıolanlara, İstanbul TeknikÜniversitesiSürekliEğitim Merkezi tarafındanresmi “Tasarım Stratejisi ve Yönetimi” uzmanlıksertifikasıverilecektir. Devamkoşulunusağlayanancakbaşarıkoşulunusağlayamayanöğrencilerekatılımbelgesiverilecektir.

Eğitimileilgilidetaylıbilgiye ve kayıtişlemlerine buradan ulaşabilirsiniz. (BDS)

Türkiye Tasarım Vakfı Hakkında

Tasarım odaklıyaklaşımileTürkiye’ninsosyal ve ekonomikgelişiminekatkısağlamayıhedefleyenTürkiye Tasarım Vakfı 2016’dan buyanafaaliyetgösteriyor.

Gençtasarımcılarıngelişimlerinedestekolmak ve niteliklitasarımınüretilmesinezeminhazırlamakamacıylabirçokçalışmayürütülüyor. Bu çalışmalararasındatasarımodaklı video içerikplatformuiskele.co ve farklıtasarımcılarınyazılarınınyayımlandığıİskele Blog yeralıyor. Ayrıcatasarımınfarklıalanlarındansüreli ve süresizbirçokyayınınbirarayagetirildiği “Tasarım Kütüphanesi” herkeseaçıkbirçalışmaortamısunuyor.

10 Nisan 2021 (Haber Merkezi) 1370

Yorumlar (0)

Yorum Yaz