PET/CT ile yüz güldüren sonuçlar...

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, yeni nesil PET/CT cihazı hakkında bilgi verdi.

PET/CT ile yüz güldüren sonuçlar...

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun
Kökçü hastane bünyesindeki yeni nesil PET/CT cihazının onkoloji tedavisi
ve bir çok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanıldığına dikkat çekerek,
bilgilendirmelerde bulundu:

‘’PET/ CT genel olarak Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı
Tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Dolayısıyla bu cihaz ile anatomik ve metabolik görüntülemeyi ayrı ayrı ve eş zamanlı
değerlendirme imkanımız olmaktadır. Tetkikle radyoaktif işaretli bir glukoz
analoğu olan F-18-FDG hastaya damar yoluyla verilir ve tüm vücuttaki
hücrelerin normal dokuya göre artmış yada azalmış metabolizmaları görsel ve sayısal olarak incelenir. Hastalarımızın çoğunluğu onkolojik hastalardır bu sebeple; Evrelemede (hastalık teşhisinden sonra yaygınlığının değerlendirilmesi) konvansiyonel görüntüleme tetkiklerine göre sonuçlarda %25-60 değişiklik meydana gelmektedir. Bu da kişiye özgü kanser tedavisi uygulamasının ilk basamağını oluşturmakta ve doğru tedavi seçimini sağlamaktadır.’’ diye konuştu.

PET/CT hangi durumlarda kullanılmaktadır?

Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü PET/ CT cihazının şüpheli
dokunun karakterizasyonu için malign-benign ayrımında, biyopsi
lokalizasyonunun tayininde, Kemoterapi etkinliğinin erken dönemde
saptanmasında, Radyoterapi tedavi planının yapılmasında, tedaviye yanıtın belirlenmesinde, tekrarlayan hastalığın erken evrede saptanmasında kullanıldığını kaydetti.

PET/CT’in kullanım alanlarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr.
Kökçü, kardiyolojik hastalıklarda özellikle kalp krizi geçiren hastalarda dokucanlılığının değerlendirilmesinde, nörolojik hastalıklarda özellikle demansın teşhisi ve yaygınlığının incelenmesinde, epileptik odak saptanmasında ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde Romatolojik hastalıklarda artrit ve/veya arterit yaygınlığının ve aktif hastalık değerlendirilmesi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde, ortopedik ve enfeksiyon hastalarının kemik, eklem ve karın içindeki enfeksiyonlar ile abse yerinin belirlenmesinde ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanıldığını sözlerine ekledi.

27 Kasım 2020 (Haber Merkezi) 1636

Yorumlar (0)

Yorum Yaz